Novosti - SOSLLI korporativna kultura

korporativna vizija

Suo Sili zdravo raste i postaje stoljetno preduzeće!

Naša misija

Postanite novo međunarodno energetsko poduzeće s vodećom tehnologijom, izvrsnim kvalitetom, inovativnošću i efikasnošću i vrhunskom uslugom!

osnovna vrijednost

Marljivost, integritet, inovativnost i efikasnost, dostignuća kupaca, industrija koja služi zemlji

Osnovna kompetencija

Omogućite kupcima sigurniji, duži vijek trajanja i ekonomične proizvode i usluge baterija.

Omogućite poslovnim partnerima otvorenu, zajedničku, jednaku i obostrano korisnu platformu za razvoj suradnje.

Stvorite najbolje radno okruženje za zaposlene u preduzećima da poštuju i vole i vole porodicu.

Formirajte zajednicu interesa sa kupcima, zaposlenima i saradnicima, iskrena usluga, industrija se vratite u zemlju i vratite društvu.

Poslovna filozofija

Tim: ujedinimo se i sarađujemo, zajedno napredujemo;

Integritet: iskrena usluga, iskrenost i pouzdanost;

Inovacija: pragmatična inovacija i kontinuirano učenje;

Zahvalna: Budite zahvalni i vratite se društvu.

Poduzetnički duh

Prava „srž“ komunikacije, posvećena postignućima kupaca i zaposlenih;

Timski rad biti novo energetsko preduzeće sa „jezgrom“.


Vrijeme: 08.-20